Föreningen Boska – bevarandet av samiska traditioner och folkmedicin*

Boska är en förening med syfte att stötta unga samers skrivande, även de som utövar andra konstformer. Boska har kontakt både samer och med urfolk från andra delar av världen och har som målsättning att arrangera föreläsningar och event kring frågor som är viktiga för dessa grupper.

Hittills har Boska arbetat med att:

– genomföra projekt bland annat för samisk ungdom

– publicerat böcker av Åsa Kroik

– stöttat samer med bokprojekt och/eller annan kulturell verksamhet.