Förlagshuset

Förlagshuset är en sammanslutning av bokförlag som genom samarbete vill främja de mindre förlagens utveckling. Samarbetet underlättar för de mindre förlagen att möta branschens nya och skiftande villkor och ger möjlighet att dela gemensamma resurser. Medlemmarnas olika utgivning ger Förlagshuset en bred profil: skönlitteratur, poesi, facklitteratur, noter m.m. Förutom medlemsförlagen Bo Ejeby Förlag, Koloni förlag, Gavrilo förlag och Nätverkstan finns även redaktionerna för Bokförlaget Korpen och Tre Böcker Förlag i föreningens lokaler, belägna på våning 4 i Lagerhuset. Liksom tidningsredaktionerna för Lira Musikmagasin samt ETC Göteborg samt flera översättare, journalister och skribenter.