Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys

Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys (GFFP) är en ideell sammanslutning med målet att främja humanistisk bildning med utgångpunkt i den psykoanalytiska tanketraditionen. Sedan starten 2008 har GFFP ordnat öppna föreläsningar, studiecirklar, seminarier etc. Arrangemangens syftar till att fördjupa kunskapen om psykoanalysen och dess filosofiska utgångspunkter samt undersöka och kritiskt granska teoribildningen genom att sätta den i relation till andra vetenskaper, konst och kultur. GFFP har även börjat ge ut publikationer, senast En psykoanalytikers väg / Le cheminement d’un psychanalyste (2014) av Per Magnus Johansson.

I Göteborgs litteraturhus har föreningen sina seminarieträffar samt releasefester. Med sitt medlemskap i Göteborgs litteraturhus är GFFP även intresserade av att utforska sin förenings utgångspunkter i förhållande till litterära verk.

Kontakt är föreningens ordförande Tobias Wessely och ledamoten Evelina Johansson.