Göteborgs Poetry Slam

Göteborgs Poetry Slam arrangerar tävlingar i scenpoesi och öppna scener, oftast på Musikens Hus, men tillfälligtvis även Bok- och Biblioteksmässan, Kulturkalaset och Vinterfestivalen. Föreningen är också en av två huvudarrangörer för poesifestivalen SM i Poetry Slam 2017 (tillsammans med Musikens Hus). Vi trycker också egna fanzines, har fanzineworkshops och bokbord på mässor och marknader.

Göteborgs Poetry Slam har haft verksamhet sedan 2000 i Musikens Hus, och föreningen bildades hösten 2016.