Hanaförlaget

Hanaförlaget bedriver litterär- och kulturellverksamhet genom publiciering av litteratur på kurdiska, persiska och svenska. Förlaget anordnar också litterära och kulturella aktiviter i form av poesiaftnar och litterära sammankomster, såsom en kurdisk poesifestival som en återkommande årlig evenemang. Hanaförlaget kommer att anordna olika litterära sammankomster över etniska och språkliga gränser med allas lika värde som grund. (Assoc. medl.)