Hundra år i Göteborg

Grunden till ideella föreningen Hundra år i Göteborg är en bokserie med samma titel, Hundra år i Göteborg (Carlsson bokförlag 2017–2020). Den har skapats med anledning av stadens 400-årsjubileum och omfattar tio bokvolymer som behandlar vitt skilda ämnen som sjöfart, teater och musik, skönlitteratur, medicin, lärande och bildning, små industrier, stadsbilden, konsten, konsthantverk och idrott. Böckerna är antologier och författarna forskare och sakkunniga.

Föreningen syftar till att anordna program som anknyter till bokserien, exempelvis genom offentliga föredrag, diskussioner, utställningar, stadsvandringar och litterära samtal.