JUDITH’S music and art

Judith’s music and art är ett nystartat förlag som även arrangerar konserter och föreställningar med koppling till det litterära fältet och skapandet. Judiths music and art har hittills gett ut en diktbok av Gunnar Arnborg, Tankens årsringar. Förlaget är även delaktiga i en föreställning baserad på Det mest förbjudna av Kerstin Thorvall, den lyriska konsert med utgångspunkt i boken Tankens årsringar samt den nyskrivna pjäsen Bansai – Ester Blenda Nordström en äventyrare! som planeras ha premiär på Göteborgs Litteraturhus under 2021.