Korpen

Sedan 1975 ger Korpen ut böcker med idéer och analyser. Av människan och samhället, av vetenskapen och konsten och livet. Korpen väljer oftast böcker i gränstrakter och motströms. För att komma till källan måste man ju simma motströms. Bland Korpens böcker finner du därför såväl essäer, kursböcker och aforismer, som guideböcker, kokböcker och en och annan roman av författare som: Katarina Frostensson, Emma Goldman, Claes Hylinger, Magnus Hedlund, Johan Asplund, Dag Østerberg, Sartre, Barthes, Weber, Simmel och Durkheim och många andra.

År 2011 startades satellitförlaget Korpen Koloni. Det drivs i dag självständigt, men har starka idémässiga band till den äldre Korpen.