Kulturföreningen Caminho

Kulturföreningen Caminho

Efter en lång tid av samarbete och partnerskap/ kulturutbyte med Mozambique, inom Göteborg stad och genom Sida, bildades Kulturföreningen Caminho år 2017. Föreningens syfte är att stödja och samarbeta med kulturföreningar och kulturinstitutioner i Mozambique inom områden som Community art, dokumentation av kvinnors berättelser, historier, presentationer av litteratur och kultur samt stöd och bokinsamlingsprojekt till bibliotek under uppbyggnad i Mozambique.