KulturUngdom

KulturUngdom är en ideell förening som är verksam i hela Västra Götalandsregionen. Föreningen utgör en plattform för att stötta och realisera ungas idéer och projekt kring kultur. Föreningen arbetar för att främja unga kulturutövares och arrangörers demokratiska rättigheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet. KulturUngdom stödjer alla konstformer inklusive text/litteratur och har en kulturkonsulent som specifikt arbetar med konstformen text.

KulturUngdom arbetar efter grundsatsen av och med unga personer, vilket innebär att verksamheten i huvudsak skall bedrivas på unga personers egna initiativ, genom unga personers deltagande i arrangemang och projekt och genom unga personers skapande och konstnärliga utförande.