Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Föreningen för författarnas talan, förbättrar villkoren och erbjuder ett starkt författarkollektiv. Deras vision är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.

Medlem kan du bli om du skriver läromedel eller kurslitteratur, föreningen har i dagsläget 1 700 författare.

Läs mer om föreningen på deras hemsida.