Merci Poesi

Sedan i början av 2000-talet har Merci poesi arrangerat en internationell poesifestival i Göteborg. Under en helg om året bjuder Merci poesi in till en festival som på olika språk blandar poesi, musik och samtal. Ali Naderi är arrangör och för föreningens räkning har Namdar Nasser suttit som ledamot i styrelsen för Göteborgs litteraturhus.

I Göteborgs litteraturhus har Merci poesi förutom poesifestival en idé om att arrangera kulturutbyten t ex mellan i utbytesstudenter, studenter från utlandet och boende i Göteborg och även arrangera program där olika konstarter möts över genregränser.