Nätverkstan

Nätverkstan startade 1996 och är en fristående aktör i kulturlivet som bedriver utbildning, genomför projekt och erbjuder rådgivning och konsultstöd inom kultursektorn. Genom Medialab tillhandahålls arbetsstationer för dem som arbetar med digital publicering. Ekonomitjänst hjälper kulturorganisationer med bl a bokföring och registerhantering. Yrkeshögskoleutbildningen Kulturverkstan examinerar varje år runt 30 kulturprojektledare.

Nätverkstans VD Lotta Lekvall sitter i styrelsen för Göteborgs litteraturhus som vice ordförande och Nätverkstans David Karlsson sitter i valberedningen. I Göteborgs litteraturhus vill Nätverkstan arrangera samtal och föreläsningar med anknytning till kulturpolitik samt bereda plats för Kulturverkstans studenters offentliga seminarier och arbeten.