Översättarcentrum

Översättarcentrum (ÖC) är en ideell förening för skön- och facklitterära översättare. De förmedlar kvalificerade översättare från en rad olika språk och inom vitt skilda områden. Deras uppdragsgivare är främst förlag, men även offentliga organisationer och företag inom kultursektorn.

Utöver att förmedla översättningsuppdrag arrangerar Översättarcentrum seminarier, uppläsningar och kurser. De arbetar för att belysa översättaryrkets olika aspekter och öka kunskapen om litterär översättning. De ger också ut den prisbelönta tidskriften Med andra ord samt producerar podden Rum för översättning.

Läs mer om Översättarcentrum.