Poesiwerken

Poesiwerken är ett nätverk av kulturutövare med litterär inriktning som i olika konstellationer arrangerar events, workshops, skriv- och bokcirklar samt happenings. Vårt syfte är att nå ut till en bred allmänhet. De vill skapa delaktighet och medverka till en inkluderande scen med låga trösklar. En scen där människor inte bara tittar och lyssnar utan även själva får chansen att delta. Exempel på Poesiwerkens verksamhet är: metaforbrottning, releasefester, läsecirklar, dagboksuppläsningskvällar och översättarworkshop.

Kontaktperson för Poesiwerken är Louise Halvardsson