Publicistklubben

Publicistklubben bildades 1874. Skillnaden mellan den tidens tidningsutgivning och dagens intensiva medieflöden är enorm. Just därför är det viktigt att bära traditionen vidare – att slå vakt om tryck- och yttrandefriheten.

Det gör vi genom att ordna debatter och utfrågningar, också om kontroversiella ämnen som svider och engagerar. Yttrandefriheten och tryckfriheten i Sverige framstår som självklara rättigheter, men de är inte av naturen givna. De har vunnits, bit för bit, genom århundraden av politiska strider, och de måste ständigt försvaras.

Tillsammans med Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter och Svenska Journalistförbundet vill vi bredda och stärka den etiska självregleringen. Vi vill gå från dagens PO (Allmänhetens pressombudsman) och PON (Pressens opinionsnämnd) till en Medieombudsman där alla medier; press, radio, tv och webb kan bedömas på samma sätt.

Publicistklubben är en ideell organisation utan anställda. Vi står varken på fackets eller arbetsgivarnas sida. Vi fungerar som remissinstans i medierelaterade frågor.

Läs mer på Publicistklubbens hemsida.