Romska Litterära Sällskapet

Romska litterära sällskapet är ett nytt romskt litterärt sällskap som har initierats av Kulturrådets tidigare läsambassadör Bagir Kwiek.

Sällskapet har bildats för att bevara och främja det materiella och immateriella romska kulturarvet. Sällskapet består av författare, illustratörer, journalister, lingvister, akademiker, debattörer, konstnärer, jurister, samhällsvetare och andra sakkunniga inom fälten kultur, konst, film, media, utbildning och forskning.

Romska Litterära Sällskapet på Facebook.