Selma Lagerlöf-sällskapet

Selma Lagerlöf-sällskapet bildades 1958 med anledning av 100-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse. I stadgarna fastslogs, att sällskapets syfte var att befordra och om möjligt understödja forskning om Selma Lagerlöf, att utge skrifter om henne och tillvarata och till Kungliga Biblioteket, där arkivet över Mårbacka förvaras, överlämna handskrifter, brev etc., som kan belysa hennes liv och författarskap.

Under senare år har sällskapet lagt allt större vikt vid att försöka sprida kännedomen om Selma Lagerlöfs verk till nya läsare, till exempel genom att erbjuda föredrag hos olika föreningar, ordna lokala Selma Lagerlöf-arrangemang etc. I detta sammanhang kan det stipendium nämnas, som den tidigare ordföranden Karin Söder instiftade 2009.