Skrift*

[skrift] är ett samarbete mellan författarna Mattias Hagberg och Martin Engberg och ägnar sig åt att reflektera över skrivandets praktiker och villkor. Skrift är i sig en undersökning av hur författarskap kan organisera sig i ett föränderligt kulturlandskap och dra nytta av ett samarbete med andra, av såväl intellektuella som försörjningsmässiga skäl. Läs mer om Skrift här.

I allt Skrift gör är författarskapet en utgångspunkt och tanken att – eller hur – en praktik (författandet) kan överföras till en annan praktik t.ex. i konkreta frågeställningar till litteraturen som diskuteras med andra författare. Dessa praktiker tar sig uttryck i offentliga litterära program: Skrift arrangerar samtalsserier på Göteborgs Litteraturhus och står även bakom det som tidigare hette Göteborgs Romanfestival, numera Göteborgs Litteraturfestival. De båda författarna medverkar också i kvartetten bakom podden Det gränsar till galenskap.