Somali Community Organisation

Föreningen Somali Community Organisations har som ändamål att vara en träffpunkt för sina medlemmar, anordna fritidsaktiviteter samt vara ett informationscenter för våra medlemmar, organisera läxhjälp för barn, anordna kulturaktiviteter för våra medlemmar och andra deltagare och stötta våra medlemmar i myndighetskontakter, särskilt immigrationsfrågor och bedriva insamlingsprojekt som hjälper människor i nöd.

På Göteborgs Litteraturhus anordnas bland annat program som lyfter upp värdet av tvåspråkighet och som verkar läsfrämjande bland barn och ungdomar, att ordna bokcirklar och dessutom att årligen anordna en somalisk bokmässa.