Stollar bollar

Stollar Bollar startades 2021 utifrån en stark dragning åt att korsbefrukta konst med vetenskap, anatomi och medvetande. Undersöka dialog och monolog i nya format. Kärnan är berättelser och för det Stollar bollar vill göra krävs ingen fast fysisk scen, vår bas utgörs av en plattform online med regenbundna nedslag i olika rum som bär på olika historier och erfarenhet. Det som binder våra plattformar samman är en medvetenhet om att storytelling har blivit en aspekt av våra medvetna liv, vår kultur och vårt samhälle.

Stollar Bollar startar med oss; Björn, Petra och Karin, men vi samarbetar alltid med andra, personer och organisationer i projekt som leder till podcasts, scenkonst, föreläsningar, samtal och manus-retreats… Läs mer på Stollar bollars hemsida!