Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén startade som en politisk opinionsbildande organisation som reaktion på Sovjetunionens inmarsch i Afghanistan julen 1979. Organisationen var inspirerad av den tidigare Vietnamrörelsen och samlades under huvudparollen ”Sovjet ut ur Afghanistan”. Efter ett par år började organisationen även att förmedla utvecklingsbistånd in i Afghanistan och har sedan utvecklats till en av de största och främsta av internationella NGO som arbetar i Afghanistan och har kontinuerligt drivit ett framgångsrikt arbete där under nu drygt 30 år. Arbetet fokuserar på fyra områden; skolor och undervisning, rehabilitering av funktionshindrade, sjuk och hälsovård och byutveckling, t.ex. vattenförsörjning och jordbruksutveckling. Arbetet i Afghanistan bedrivs huvudsakligen av afghanerna själva. Organisationen har ca. 6 000 anställda i Afghanistan och utgör vid sidan om staten den störste arbetsgivaren i Afghanistan. Förutom allt (opinions)bildande och biståndsverksamhet anordnar SAK även kulturella arrangemang så som presentationer av afghanistanska författare, fotoutställningar och filmvisning.

I lokalkommittén planerar att göra en insats för de många afghanska flyktingar som kommit till Sverige. Vi har redan hjälpt en flyktingpojke att formulera sig på svenska om sin historia, vilket resulterade i en artikel av honom som publicerades på svt/opinion. Vi har också med utgångspunkt från ett material som tagits fram av Migrantinstitutet planerat för studiecirkel om svensk folkrörelse och demokratifrågor som ett led i att öka förståelsen hos nytillkomna afghanska medlemmar för hur SAK utvecklats och arbetar. Vi planerar just nu att besöka boenden för unga flyktingar och ge information om SAK och svenska samhällsförhållanden och i nästa steg försöka skapa en mötesplats för ungdomar och där utveckla en verksamhet utifrån deras intresse t.ex. skrivande eller bildskapande. För sådant vore Litteraturhuset en utmärkt plats.