Svenska PEN

Svenska PEN grundades 1922 och är en sammanslutning av författare, journalister, översättare, förläggare och andra verksamma inom det litterära fältet. Huvudsyftet för PEN är att verka för yttrandefrihet och för fängslade och förföljda författares och skribenters frihet och rättigheter.

Svenska PEN, som verkar ideellt, har en stark tradition och vana att arrangera uppläsningar, debatter och föreläsningar och har ett stort kontaktnät inom den litterära världen även internationellt. Något som kommer att märkas på Göteborgs Litteraturhus scen.