Sveriges Författarförbund

Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för författare och litterära översättare med drygt 3000 medlemmar och har funnits sedan 1893. Förbundet arbetar med att nå ut mer med sin verksamhet utanför Stockholm. Under det senaste året har man haft litterära framträdanden, kurser och fackliga möten i t ex Umeå, Malmö, Nässjö, Växjö och Göteborg och driver också sin kampanj ”Ordet är fritt-men inte gratis” bland annat genom att hålla medlemsmöten på olika håll i landet. Genom samtalsforumet Fyren, strävar förbundet efter att möta och organisera yngre författare och översättare.