Textival

Den litterära föreningen Textival har funnits sedan 2007. De arrangerar programserier, festivaler, textmässor, residensprogram, konsthändelser och olika samarbetsprojekt med författaruppläsningar, samtal, kulturdebatt, workshops, utställningar och konstvandringar. De besöker och samarbetar med litteraturhus, författarutbildningar, bibliotek, biennaler, konsthallar, festivaler, gallerier och olika kulturaktörer där vi tvärkulturellt strävar efter att skapa nya former för hur, var och när litteratur kan synas och höras.

Till sin form kan Textivals utåtriktade verksamhet beskrivas som nomadisk; de saknar en fast scen utan arrangerar i samarbete med en rad olika lokala aktörer på de platser de besöker. Kontoret finns i Göteborg och i Mollaryd, vilket innebär att en stor del av arrangemangen förläggs till olika stadsdelar och områden i dessa orter.

Textival verkar för en bred, diversifierad och tillgängliggjord litteraturscen av hög kvalitet i Göteborg och Västra Götaland. Med programverksamheten skapas sammanhang där aktuella och angelägna frågor i den samtida litteraturen och kulturdebatten får möjlighet att möta ett brett litteraturintresse. De verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur och undersöker hur curatoriella och konstnärliga metoder kan tillämpas i nya oväntade rum.

Läs mer på hemsidan TEXTIVAL