Tidskriftsverkstaden i Väst

Tidskriftsverkstaden i Väst (TVV) har sedan starten 1992 understött och utvecklat produktionen av kulturtidskrifter. Från att från början framför allt varit en kollektiv teknikresurs har verksamheten – i takt med att datortekniken blivit mer allmänt tillgänglig – mer flyttat fokus mot utbildning och handledning kring tidskriftproduktion samt marknadsföring, information och debatt av/om tidskrifter.

TVV är en del Nätverkstan Medielab vars lokaler, tekniska utrustning och personal är tillgänglig för medlemmarna.