Tjänstemännens socialdemokratiska förening

Tjänstemännens socialdemokratiska förening – även kallad S-akademiker – är en förening i Göteborg som samlar tjänstepersoner och högutbildade med medlemskap i Socialdemokraterna.

Föreningen bildades 1958 och är i dag en av de större socialdemokratiska föreningarna i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Många av våra medlemmar är fackligt aktiva men föreningen är helt oberoende av facklig tillhörighet.

Vi anordnar möten, studiecirklar, föreläsningar, med mera och arbetar målmedvetet för att föra fram medlemmarnas synpunkter såväl inom som utanför Socialdemokraterna.

Hösten 2017 lanserades S-akademikers skriftserie, för klassisk och nyskriven socialdemokratisk idélitteratur.

Läs mer om böckerna och föreningen