Västra Frilansklubben

Västra Frilansklubben är en fackförening för frilansjournalister som jobbar med arbetsrättsliga frågor, fortbildning och opinionsbildning. Yttrandefrihets- och demokratifrågor är centrala begrepp i all deras verksamhet.

Västra Frilansklubben vill främja och stärka fokus på yttrandefrihets- och demokratifrågor – lokalt, nationellt och globalt.