Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en ideell förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Som experter på Wikipedia hjälper de lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material samt stödjer de frivilliga som gör Wikipedia.

En halv miljard människor använder Wikipedia varje månad, men bara 1 av 10 som skriver är kvinnor. Och artiklar om kvinnor är för få! Det försöker Wikimedia ändra på genom bedriva verksamhet där intresserade bjuds in att skriva på Wikipedia och försöka förbättra artiklar om litteratur med anknytning till kvinnor. Mer information på http://kvinnligahuvudpersoner.se.

Varje tisdag 13–17 i Göteborg Litteraturhus