Brunnslock_LB1452 (1) | Göteborg utnämnd till Unesco City of Literature

Två barn läser poesi som är gjuten på brunnslock i Göteborg. Foto: Lo Birgersson