Nyheter

Göteborgs Litteraturhus söker konstnärlig ledare

Postad den: 6 maj, 2015
Av: Göteborgs Litteraturhus

Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening som startades år 2014 med syfte att verka för litterär bildning i Göteborg genom att driva och utveckla verksamheten i stadens nystartade litteraturhus.

Den samtida litteraturen är i hög grad upptagen av frågor om ansvar, politik, delaktighet och kommunikation. Göteborgs Litteraturhus vill stärka detta samhällsengagemang genom att vara ett tillgängligt rum för samtal som omger och leder in i och ut ur litteratur. Verksamheten bedrivs utifrån ett mångfaldsperspektiv där målet är att erbjuda många olika kontexter varifrån frågor kan ställas om litterära, samtida och politiska villkor. Samtal, seminarier och workshops är lika viktiga programinslag som uppläsningar och framträdanden.

Det är med andra ord ett nystartat, medlemsdrivet litteraturhus som under våren 2015 anställer två personer som kommer att arbeta i nära samarbete med varandra såväl som med medlemmarna och föreningens styrelse. Den gemensamma grunden för verksamheten finns formulerad i ett antal punkter som finns att läsa här.

Föreningens medlemmar består av organisationer och grupper som bedriver litterär verksamhet och som delar föreningens målsättning och vill genomföra offentliga litterära arrangemang av många olika slag.

Läs denna annons som pdf här.

Arbetsbeskrivning

Den konstnärliga ledarens huvudsakliga uppgifter blir att:

 • arbeta strategiskt med utveckling av verksamheten i Göteborgs Litteraturhus och fortlöpande reflektera över dess plats i staden, landet och världen.
 • i samarbete med verksamhetsledare och styrelse genomföra Göteborgs Litteraturhus egna program (ca tio programpunkter per år) och presentera dem i text och via övrig kommunikation med medlemmarna och allmänheten.
 • aktivt arbeta för att motverka segregation inom Göteborgs litteratur- och kulturliv.
 • i nära samarbete med verksamhetsledaren och utifrån medlemmarnas behov planera och utveckla verksamheten samt arbeta med ansökningar om ekonomiskt stöd av olika tänkbara bidragsgivare.
 • initiera och utveckla externa samarbeten och nätverk viktiga för verksamheten i Göteborgs litteraturhus.

Vi söker dig som:

 • har ett starkt intresse för litteratur och litteraturens roll i samhället.
 • har arbetat eller arbetar med litteratur i någon form, till exempel översättning, undervisning, eget skrivande, programläggning, i en redaktionell roll eller på annat sätt.
 • tycker om att arbeta tillsammans med andra utifrån en gemensam vision och är positiv till att arbeta i en medlemsstyrd organisation.
 • vill arbeta utåtriktat med fokus på litteratur.
 • är bosatt i, eller kommer att flytta till, Göteborgsområdet.

Det är meriterande om du:

 • har arbetat pedagogiskt med litteratur i någon form.
 • kan ett språk utöver svenska och engelska.
 • har erfarenhet av att leda projekt inom kulturområdet.
 • har erfarenhet av arbete i förening eller liknande organisation.

Omfattning:

50 procent av heltid, tillträde 1 augusti 2015. Anställningen löper över två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Fast månadslön

Område:

Göteborg

Så går rekryteringsprocessen till

Rekryteringen sker i tre steg där de inledande två momenten är anonyma. Det första momentet består av ett antal frågor (se nedan) att besvara. Det andra momentet är ett arbetsprov. Vad arbetsprovet består av meddelas de sökande som går vidare efter första momentet. Arbetsprovet ska vara klart senast fem dagar efter att det skickats ut. De sökande som återstår efter dessa två moment ombeds sända in CV och kallas till en strukturerad intervju, vilket betyder att alla som söker jobbet får svara på samma frågor. Intervjuerna är schemalagda till den 16−19 juni.

Vill du söka jobbet som konstnärlig ledare för Göteborgs Litteraturhus?

Du som vill söka tjänsten gör det genom att besvara nedanstående frågor i ett mejl som skickas till adressen rekrytering@www.goteborgslitteraturhus.se senast den 26 maj. Skriv även ditt namn och kontaktuppgifter i mejlet. Svaren görs anonyma innan en antagningsgrupp läser och bedömer dem.

 1. Vilken roll i staden tycker du att Göteborgs Litteraturhus ska ha?
 2. Hur skulle du arbeta för att det ska bli verklighet?
 3. På vilka sätt har du tidigare arbetat med litteratur? Berätta hur ditt intresse för litteratur ser ut.
 4. Göteborgs Litteraturhus är en ideell förening där medlemmarna har inflytande över verksamheten och den konstnärliga ledaren arbetar nära både verksamhetsledare och styrelse.
  a) Berätta något om hur du ser på möjligheter och utmaningar i att arbeta tillsammans med andra.
  b) Beskriv kort en egen erfarenhet av samarbete som också inneburit konflikt. Vad hände? Vilken roll hade du? Hur gick det?
 5. På vilka sätt planerar och organiserar du ditt arbete? Ge gärna några exempel!