Nyheter

Ola Sigurdsson. Foto: Johan Wingborg

Gudomliga komedier: tre samtal

Postad den: 23 maj, 2021
Av: SG

I det nyutgivna trebandsverket Gudomliga komedier (Glänta produktion) går Ola Sigurdson i dialog med en rad filosofer, författare, och teologer ur historien för att närma sig de stora frågorna kring människans relation till humor genom tiderna.

Vid tre livestreamade tillfällen kommer Ola samtala med humorintresserade personer, som alla bidrar med varsin vinkel på varsin volym:

Onsdagen den 26 maj kommer idéhistorikern Cecilia Rosengren för ett samtal om den första volymen, som behandlar tiden från antiken till renässansen. Om Aristoteles framhöll vikten av att behålla sin självbehärskning, betonade renässanstänkarna att människan är ett dåraktigt väsen som måste skratta åt sig själv. Kvällens samtal kommer också att handla om humor och genus. Varför verkar det finnas så få kvinnor under antiken och medeltiden som skrev antingen humoristiskt eller om humor? Var existerar de för- och tidigmoderna spåren av det kvinnliga skrattet? Cecilia Rosengren är docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om tidigmoderna kvinnliga filosofer som Anne Conway och Margaret Cavendish.

Den 31 maj kommer litteraturvetaren Katarina Båth att samtala med Ola utifrån den andra volymen som behandlar romantiken, och då framför allt den tyska. Katarina är litteraturvetare och disputerade vid Uppsala universitet 2017 på en avhandling med titeln Ironins skiftningar – jagets förvandlingar. Denna kväll kommer samtalet bland annat att handla just om humor och ironi. Vilka var romantikerna och vad var deras relation till humor och ironi? Var de ens särskilt roliga? Är det möjligt att tala om en romantisk humor?

Den 7 juni har Ulf Karl Olov Nilsson bjudits in för att diskutera med Ola utifrån den tredje volymen, som gör en mer samtida, filosofisk och existentiell belysning på frågor kring humorns roll i våra liv. UKON är poet och psykoanalytiker. Den här kvällens samtal kommer delvis handla om humor och vitsen, och kanske lite om skillnaden mellan poesi och en ordvits. Är den harmlösa vitsen så oskyldig som den kan verka?

Samtalen strömmas via vår facebooksida.

VÄLKOMNA!