Nyheter

Göteborg kan bli Sveriges första UNESCO City of Literature!

Postad den: 13 mars, 2019
Av: Bokmässan och Göteborgs Litteraturhus

Kommunstyrelsen i Göteborg beslutade idag att Göteborg ska ansöka om att bli en så kallad UNESCO City of Literature. En bred majoritet av kommunstyrelsens partier från vänster till höger ställde sig bakom beslutet.

Ärendet, som föregåtts av en skrivelse författad av en rad litterära organisationer och institutioner i Göteborg, lyftes under onsdagens kommunstyrelsesammanträde i form av ett brett yrkande från flera partier inom kommunstyrelsen: V, MP, M, L, C och KD. Kommunstyrelsen biföll yrkandet

-Det är verkligen en bra nyhet! Litteraturgöteborg växer som det knakar, det här är ett av många bevis det. Nu är nästa steg att hjälpa till att arbeta fram en bra ansökan men vi är många som hjälps åt så vi har alla möjligheter att göra det riktigt bra. Detta blir ju ett sätt att både lyfta fram allt som redan görs och händer här, men också formulera nya mål och helt enkelt drömma lite tillsammans om vad förs slags litteraturstad Göteborg kan bli i framtiden, säger Sofia Gräsberg, verksamhetsledare Göteborgs Litteraturhus.

 

Det var i början av januari som flera av Göteborgs litterära organisationer och institutioner: Bokmässan i Göteborg, Författarcentrum Väst, Göteborgs Litteraturhus, Svenska PEN, Poesiwerken och Politisk Poesifestival, gick samman i en gemensam skrivelse med förslaget att Göteborg skulle ansöka om att bli utnämnd till en UNESCO City of Literature, den första i sitt slag i Sverige. Aktörerna föreslog också att ansökan skulle kopplas till 2021 för att låta litteraturen ta en tydlig plats i stadens 400-årsfirande.

Syftet är att sätta ljus på det arbete som redan görs inom det litterära området i Göteborg och att kunna samordna och informera från det i en gemensam plattform. Genom att bli utnämnd till UNESCO City of Literature kan Göteborg med kraft positionera sig som litteraturstad, samt få tillgång till erfarenheter, kunskap och de senaste resultaten inom forskning och utveckling från andra städer i nätverket.

Skrivelsen ställdes först till kulturnämndens presidium som remitterade den vidare till 2021-samrådet, en del av jubileumsorganisationen inför Göteborgs 400-årsjubileum. Samrådet valde att, via Kulturförvaltningen, hänvisa vidare till kommunstyrelsen för politisk beredning. Vid detta laget hade ytterligare organisationer ställt sig bakom skrivelsen: Sveriges Författarförbund, Föreningen Sveriges kulturtidskrifter, Göteborgs Poetry Slam, Nätverkstan, Akademin Valand vid Göteborgs Universitet, Folkuniversitetet Göteborg, Kulturhuset Blå Stället och Svenska Förläggareföreningen.

Idag kom ärendet upp i kommunstyrelsen i form av ett brett yrkande från V, MP, M, L, C och KD där de ställde sig bakom förslaget. Övriga handlingar i ärendet var ett motyrkande från S, som bland annat ifrågasatte budgetförutsättningarna, samt ett yttrande från M, L, C och KD, som förtydligade genom att hänvisa till den kostnadsöversikt som fanns angiven i skrivelsen.

Yrkanden kommunstyrelsen

UNESCOS Cities of Literature är ett globalt nätverk bestående av städer med djuplodat intresse för litteratur och litterär konst. Utmärkelsen ger städerna en stark profil internationellt och blir både en kvalitetsstämpel samt en katalysator för att främja, stärka och utveckla litteraturens roll och ställning i samhället. UNESCO utlyser ansökan om Litteraturstad vartannat år. Nästa ansökan planeras till juni 2019, och gäller för 2020 och fyra år framåt. Därefter får litteraturstäderna fortsatt delta i UNESCO:s nätverk. Läs mer här.