Nyheter

Öppet möte: Staden som diktsamling

Postad den: 7 maj, 2024
Av: OFU

Litteraturstaden: Staden som diktsamling

Hur kan vi öka tillgängligheten till litteratur för alla och skapa en mer kreativ stad, där det skrivna och talade ordet dyker upp på oväntade platser, som på brunnslock, i fönster, på berg och husväggar, spårvagnar och bussar samt på kanaler och älv? Genom stadsvandringar och fältexkursioner, tillsammans med författares gestaltning av platser och rum?

Välkommen till Litteraturstaden Göteborgs öppna möte för samverkansområdet ”Staden som diktsamling”!

Vill du samverka kring hur litteraturen kan ta plats i stadsrummet? Denna inbjudan riktar sig till alla intresserade organisationer och aktörer, som vill få mer information, ställa frågor, ansluta till arbetet, hitta nya samarbetspartner eller presentera sitt eget arbete på området.

Program den 21 maj
17:45 Välkommen. Kaffe, te och smörgås
18:00 Brunnslockspoesi – årets brunnslockspoet Fredrik Nyberg läser
18:05 Vad är Litteraturstaden Göteborg? Om Litteraturstaden
som ett öppet nätverk med internationella möjligheter
18:15 Samverkansområde: Staden som diktsamling.
Vad har gjorts, vad görs, vad är på gång? Vilka möjliga plattformar kan vi samarbeta kring?
18:30 Presentationsrunda (3 min per organisation/verksamhet)
Ett antal organisationer, föreningar och nätverk presenterar
verksamheter, idéer och behov.
19:30 Öppen dialog följt av mingel
20:30 Tack för idag
Praktisk information
Tid: 21 maj kl.18:00–20:30

Anmäl dig via denna länk

Välkommen!