artinsideout-2 | Plats. Poesi. Periferi – Po Tidholm och sex nordiska poeter

Residenspoeter på väg till Stora Ensos pappersfabrik. Under en månad har de bekantat sig med Hylte och skrivit poesi om platsen. Kom och lyssna på samtal och läsningar!