Föreningen Göteborgs Litteraturhus verksamhetsberättelse 2023 | Göteborgs Litteraturhus