Samtida litauisk litteratur- en smakbit/ Contemporary Lithuanian literature - a taste

13 november 2023, kl: 19:00

Arr: Göteborgs Litteraturhus i samarbete med Litauens kulturattaché

Samtida litauisk litteratur- en smakbit

(in english below)

Residensprogrammet AIR Litteratur Västra Götaland vänder sig till författare och översättare från hela världen. Under hösten arbetar 14 författare under månadslånga residens, runt om i Västra Götaland. Två av dessa kommer från Litauen: Laurynas Katkus och Arturas Valionis. Tillsammans med Litauens ambassad och Litauens kulturinstitutet kommer Göteborgs Litteraturhus ordna en kväll där vi presenterar dessa två författare. Det kommer bli läsningar och ett samtal där författarna samtalar med Olav Fumarola Unsgaard.
Läsningarna kommer ske på litauiska och samtalet kommer ske på engelska.

Nu också klart att musikern Helena Persson kommer medverka. Hon kommer spela flygelcittra.
Vi bjuder på snacks och förfriskningar.

Laurynas Katkus gästar Konstkollektivet Mölndal och Arturas Valionis gästar Konstepidemin Göteborg.

Mer information om Air Litteratur hittar du via denna websida: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/kultur-och-konstarter/litteratur-och-lasframjande/air-litteratur/

I slutet av 2021 utnämndes Göteborg till Unesco City of Literature. Västra Götalandsregionen är en av huvudparterna och deltar aktivt i arbetet med Göteborg som litteraturstad, och att lyfta och stärka det litterära Västsverige. AIR litteratur är ett bra exempel som går i linje med Unesco:s arbete och extra roligt att flera av årets stipendiater kommer från andra litteraturstäder.

Följande UNESCO litteraturstäder är representerade:
Barcelona, Edinburgh, Göteborg, Lviv, Tartu, Vilnius

Arrangemnaget stöds av Litauens Kulturattache i Sverige, Finland och Danmark, med stöd från Litauens Kulturinstitut.


In english:

Contemporary Lithuanian literature – a taste

The residency program AIR Literature Västra Götaland is aimed at writers and translators from all over the world. During the autumn, 14 writers will work during month-long residencies, around Västra Götaland. Two of these come from Lithuania: Laurynas Katkus and Arturas Valionis. Together with the Lithuanian Embassy and the Lithuanian Cultural Institute, Gothenburg House of Literature will organize an evening where we present these two authors. There will be readings and a conversation where the authors talk with Olav Fumarola Unsgaard.
The readings will take be in Lithuanian and the conversation will be in English.
We offer snacks and refreshments.

Laurynas Katkus is a guest of the Mölndal Art Collective and Arturas Valionis is a guest of Konstepedemin.

You can find more information about Air Litteratur via this website: https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/kultur-och-konstarter/litteratur-och-lasframjande/air-litteratur/

At the end of 2021, Gothenburg was appointed Unesco City of Literature. The Västra Götaland region is one of the main parties and actively participates in the work with Gothenburg as a City of Literature, and to lift and strengthen literary Western Sweden. AIR literature is a good example that goes in line with Unesco’s work, and it’s extra fun that several of this year’s scholars come from other cities of literature.

The following UNESCO cities of literature are represented:
Barcelona, Edinburgh, Gothenburg, Lviv, Tartu, Vilnius

The event is supported by the Lithuanian Culture Attache in Sweden, Finland and Denmark, with support from the Lithuanian Cultural Institute.